Privacyverklaring Surelock Academy 

Wij respecteren de privacy van onze sollicitanten, opdrachtgevers en bezoekers. De bescherming van je privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. Je kunt erop vertrouwen dat jouw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met jouw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. 

De volgende onderwerpen lichten wij hierbij toe;

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze; 
 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij je persoonsgegevens verwerken; 
 • hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren; 
 • met wie wij je persoonsgegevens delen; 
 • hoe je persoonsgegevens worden beschermd; 
 • de rechten waarover je als betrokkene beschikt; 
 • ons gebruik van cookies; 
 • hoe je contact met ons op kunt nemen. 

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Basisgegevens zoals je voor- en achternaam en tussenvoegsel; 
 • Contactgegevens zoals je e-mailadres en telefoonnummer; 
 • Gegevens betreffende het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres en Operating System; – in geval van Google Analytics; 
 • Gegevens betreffende je bezoek aan onze website; – in geval van Google Analytics; 
 • Alle overige persoonsgegevens die betrekking op je hebben die je aan ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld. 

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat je deze aan ons hebt verstrekt. 

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Surelock Academy kan jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 • Het sluiten van een arbeids- of detacheringsovereenkomst met sollicitanten en opdrachtgevers;
 • Het uitvoeren en administratief afhandelen van de overeenkomsten die we sluiten met sollicitanten en opdrachtgevers;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals fiscale bewaarplicht;
 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor jou van belang kan zijn; 
 • Voor het genereren van statistieken over het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren. 

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen: 

 • De uitvoering van een overeenkomst; 
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting; 
 • Gerechtvaardigd belang; 
 • Toestemming.

Bewaartermijn

Surelock Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacyverklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. 

Delen met anderen

Surelock Academy verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen. Wij verstrekken je gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, een gerechtvaardigd belang voor hebben of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld voor het doen van het assessment worden je persoonsgegevens na jouw toestemming doorgestuurd naar een derde partij. De uitkomsten worden enkel met ons gedeeld indien jij akkoord bent. 

Beveiliging 

Surelock Academy heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen en dat je persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Surelock Academy hanteert ISO27001 in alle facetten van de bedrijfsvoering. 

Je rechten 

Je beschikt als betrokkene over een aantal rechten: 

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat je een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verzameld hebben. Het kan zijn dat hierop een uitzonderingsgrond van toepassing is, zoals een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang; 
 • Het recht op rectificatie of verbetering van je gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn; 
 • Het recht op verwijdering van je persoonsgegevens. Daarbij dien je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn je gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen; 
 • Het recht op beperking indien gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of je gegevens gerectificeerd moeten worden heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht heb je gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Daarbij heb je het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen; 
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens; 
 • Het recht op een menselijk blik bij besluitvorming houdt in dat je het recht hebt dat een persoon betrokken is bij besluitvorming op basis van je persoonsgegevens. 

Cookies 

Surelock Acadedmy maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op je computer wordt opgeslagen. Je kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in je webbrowser aan te passen. De website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. Voor meer informatie over de cookies verwijzen we je graag door naar de Cookie Wall. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen indien dit vereist is op grond van wet- en regelgeving. Vanwege bovenstaande word je verzocht met regelmaat de privacyverklaring door te nemen zodat je op de hoogte blijft van de actuele inhoud.

Contact

Mocht je nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben dan kun je contact opnemen met info@surelockacademy.nl


Klacht Autoriteit Persoonsgegevens 

Surelock Academy vindt het belangrijk om tevreden sollicitanten, opdrachtgevers en bezoekers te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl